Xe nhặt banh đẩy tay Công suất nhặt bóng: 600 bóng golf


Trọng lượng: 19 kg
Đia gắp bóng: 14 Đĩa / 13 khe nhặt bóng                                                
Kích thước : 1,5m x 1,5m x 1,5m
Rổ chứa bóng golf: Inox. Công suất nhặt bóng: 700 bóng golf. Có lồng bao ngoài