Xe nhặt banh chạy bằng xăng


Trọng lượng: 19 kg
Đia gắp bóng: 14 Đĩa / 13 khe nhặt bóng                                          
Kích thước 2,5m x 1,5m x 1,5m
Rổ chứa bóng golf: Inox. Công suất nhặt bóng: 700 bóng golf. Có lồng bao ngoài;
Có xe máy, chạy bằng xăng, nhân viên có thể ngồi lái