Thảm phát banh Việt Nam


Kích thước: 1,5m x 1,5m (hoặc khách hàng có thể tùy chỉnh kích thước theo yêu cầu)
Chất liệu: Mốt xốp và cỏ nhân tạo
Sản xuất tại Việt Nam                                                              
Nguyên liệu ngoại nhập