Khay đựng banh golf bằng nhựa


Chất liệu : nhựa , đẹp và bền                                      
Sức chứa: 100 banh                                                    
Khối lượng:1.4KG                                                  
Size: 61 x 30 x 9 cm