Chipping Net khung nhựa


Chipping Net là dụng cụ tập đánh chipping

Chipping Net khung nhựa với tone màu Trắng + Đen rất đẹp và sang trọng

Các thành phần:
+ Lưới golf màu trắng, dẻo + đẹp
+ Khung nhựa dẻo màu đen, chịu lực tốt
+ Giỏ chứa bóng golf: khi vào bóng golf được đánh vào chipping net, bóng sẽ rơi vào giỏ bên dưới. Giỏ có thể giử được 10 bóng golf.
Chipping Net khung nhựa