Bóng golf Titleist Pro V1/Pro V1X (giỏ 12 trái)


Bóng golf Titleist Pro V1/Pro V1X:
  • Đơn vị tính: hộp (12 trái)
  • Đường kính: 42.6mm
  • Nặng: 45g
  • Nguyên liệu: cao su
  • Bao gồm in logo 1 màu với số lượng >1000 banh
Bóng golf 3 lớp Pro V1: kỹ thuật đa thành phần với một lõi nén rất mềm ZG, lớp vỏ ionomeric, lớp vỏ urethane elastomer, và thiết kế hình cầu tứ diện với 352 mảnh ghép.

Bóng golf 4 lớp Pro V1X: kỹ thuật đa thành phần với một lõi nén rất mềm ZG, lớp vỏ ionomeric, lớp vỏ urethane elastomer, và thiết kế hình cầu tứ diện với 328 mảnh ghép.