Bóng golf nổi


Đường kính : 42.6mm;
Trọng lượng: 40g/pc; 
Chất liệu: cao su, parafin + các chất tạo độ bền, màu sắc, độ nẩy cần thiết khác
Bóng golf nổi là bóng nổi khi rơi xuống nước. Bóng được sử dụng trong cách sân tập golf hướng ra hồ, biển...
Bóng golf nổi

Bóng golf nổi được sử dụng trong sân tập golf hướng ra biển, hồ...
Bóng golf nổi
Bóng golf nổi