Bóng golf 3 lớp


Đường kính : 1.68';
Trọng lượng: 44.5g;
Bóng golf 3 lớp

Bóng golf 3 lớp thường êm hơn và cho độ xoáy nhiều hơn, cho phép những người chơi golf có kỹ năng có thể kiểm soát những đường bay của bóng khi đánh.

Bóng golf 3 lớp có tỉ lệ độ xoáy cao hơn so với loại bóng 2 lớp và nó giúp những người chơi giỏi có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn.

Bóng golf 3 lớp

Bóng golf 3 lớp

Bóng golf 3 lớp

===========
Từ khóa: Banh golf 3 lớp, Banh golf thi đấu