Bảng báo hiệu Yard (Bảng thông báo điểm đến khi phát banh)


Khung bằng inox. Bề mặt bằng xốp , có thể chuyển động qua lại theo hướng banh đập vào ,                                                                            
Kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu .
Có in số.